top

Dorada štampanog materijala

jer štampanje nije sav posao

Najčešće, priprema za štampu i sam postupak štampanja nisu dovoljni da dobijete finalni štampani proizvod. Obično je potrebno izvršiti i naknadnu doradu (završnu obradu), koja se može sadržati iz jedne ili više procedura. I tek posle dodatne dorade, Vi dobijate ono što ste tražili.

U mnogim slučajevima, štamparije rade neku od dorada a za veći deo morate da se snalazite na nekim drugim mestima. Kod nas ne ide tako. Sve što je potrebno od dorada radimo sami i tako lišavamo klijenta briga oko toga ko će mu završiti posao.
Dorade vršimo profesionalnim alatima i mašinama koje koristi stručno, obučeno osoblje i garantujemo visoki kvalitet svake dorade.

mašinsko savijanje na format

mašinsko savijanje na format
Usluga mašinskog savijanja na format primenjuje se na grafičke proizvode koji konačan oblik dobijaju operacijom savijanja na jedan, dva ili više prevoja. Nakon operacije savijanja, grafički proizvodi se svode na odgovarajući format pomoću rezanja.
Dodatne operacije mogu biti: perforacija, formiranje žljeba, izrezivanje, utiskivanje sa ili bez folija, reljefno utiskivanje, koričenje itd.

kaširanje na penu

kaširanje na penu
Kaširanje je zanatski proces kojim se print na papiru ili platnu fiksira (lepi) za čvrstu podlog, a u cilju čuvanja, prezentacije, uramljivanja i dr. Podloga na koju se kašira može biti: karton, lepenka, medijapan, PVC pena za kaširanje, foreks, drvo.
Izbor podloge zavisi od dimenzija ada koji se kašira (što je rad većih dimenzija - podloga mora biti čvršća, zatim od tehničkih mogućnosti kao i od finansijskih mogućnosti. Kaširanje vršimo lepljenjem, u termo postupku, u vakuum presama, što garantuje najviši kvalitet i neograničenu trajnost.
Kaširanje je vrlo važno za radove koji se uramljuju ispod stakla, gde kaširani radovi idealno prijanjaju na staklo. Kada se radi o marketinškim prezentacijama, radovi se najčešće kaširaju na PVC penu koja je veoma laka, i kao takva pogodna za izlaganje poslovnih prostora i sl.

zatezanje kanvasa na blind ram

zatezanje kanvasa na blind ram
Blind ram je vrsta drvenog rama namenjena zatezanju slikarskog platna (kanvasa). Zatezanje se vrši nerđajućim ekserima ili heftanjem. Platno se seče nekoliko centimetara duže i šire nego što su dimenzije rama, a onda se podjednako raspoređuje na ram i zateže.
Blind ramovi nude mogućnost naknadnog dotezanja platna na svakom uglu rama.
Nakon uramljivanja, vrlo često se vrši i impregnacija platna kojom se platno dodatno zateže, povećava kvalitet štampi, postiže vodonepropusnost platna i produžava vek trajanja rada. Platno se premazuje preparaturom u nekoliko premaza. Između svakog premaza platno se potpuno suši, tako da je za ovaj postupak potrebno malo više vremena.

sečenje, bigovanje, perforacija, savijanje, štancovanje, heftanje

secenje, savijanje, stancovanje, bigovanje, heftanje
Ostale ali nikako manje važne dodatne obrade štampe su sečenje, bigovanje, savijanje, štancovanje, heftanje itd.
Sečenjem se materijal urađen na većem formatu svodi na odgovarajući format ili oblik, odsecanjem nepotrebnih delova. Sečenje vršimo na ručnim i mašinskim noževima vrhunske preciznosti.
Bigovanje je postupak utiskivanja linija - žljebova, po kojima će se proizvod savijati.
Perforacija je mašinski postupak kojim se, po unapred određenoj zamišljenoj liniji buše sitne rupice kako bi se proizvod lakše razdvojio.
Savijanje se vrši mašinski, jednostrukim ili višestrukim previjanjem formata tabaka po unapred utvrđenoj šemi. Postoje tri vrste savijanja: unakrsno, paralelno i kombinovano savijanje.
Štancovanje je postupak izrezivanja papirnog ili kartonskog tabaka, plastike ili nekog drugog materijala alatom (štancnom) na zaklopnim mašinama. Štancovanje često obuhvata: sečenje, bigovanje, perforaciju, bušenje rupa, linije za prosecanje.