top

Štampa poslovne dokumentacije i NCR blokovske robe

Štampani materijal za Vaše poslovanje

Sve potrebne obrasce za kancelarijsko poslovanje (otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, nalozi svih namena, paragon blok, uplatnice...), opšte ili brendirane možete dobiti kod nas.
Pored standardnih dokumenata mi Vam možemo uraditi i bilo koji dokument po zahtevu. Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linije po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.

ncr blokovska roba
Iako je vreme pisanja dokumenata rukom odavno prošlo, obrasce možete koristiti i u svim standardnim štampačima (uz ograničenje da je za štampanje dokumenata u više primeraka potreban matrični štampač).