top

Sito štampa

Stara dobra tehnika štampanja aktuelna i danas

Kada Vam treba visokokvalitetna i dugotrajna štampa na bilo kakvom ravnom predmetu (tekstil, papir, karton, plastika, drvo, keramika, metal...), nema bolje tehnike štampanja od sito štampe.
Rival Copy radi štampu u jednoj i više boja, kao i pripremu za štampu i izradu sita.

ncr blokovska roba
Zbog cene otvaranja sita, početna cena štampe je viša od cene ostalih tehnika štampe, ali kada se radi o velikim tiražima, cena po primerku je neuporedivo manja kod sito štampe.